㋡ لبخند گلها ... رنگارنگ ㋡
مطالب آموزنده ، تفریحی و طنز ، عکس نوشته ، جالب ، نظرسنجی ، واقعیت ها ، عکسای هنری و همه چی
هشتم دی 1393
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ
 

ٰاگر ...

اﮔﺮ ﭘﺪﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ چشمان ﻣﺎ صورت ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻮﺳﻴﺪﻧﺪ

ﺍﮔﺮ قدیمی تر ها ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ " ﻣﻨﺰﻝ " و یا ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪِ ﭘﺴﺮ ﺧﻄﺎﺑﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ

اﮔﺮ ﮔﻬﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﭘﻮﺷﻚ ﻭ ﻣﻼﻗﻪ ﻭ ﺁﺑﻜﺶ،ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﻗﻠﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻳﻢ

ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺯﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻄﺮ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﻴﺴﺖ

ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺯﻧﻲ ﻛﻪ می خندد و ﮔﻴﺴﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﻲ ﺳﭙﺎﺭﺩ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻧﺪﺍرد

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻔﺶ ﻳﻚ ﺯﻥ،ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺳﺮ ﻧﻤﻲ ﭼﺮﺧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ صدا

ﺍﮔﺮهر ﻣﺮﺩﻱ را که با همسرش مهربان بود و به اوﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﻲ تقدیم می کرد ﺯﻥ ﺫﻟﻴﻞ نامیده نمی شد

ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺍﮔﺮ ﻭ ﺍﻣﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮ

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ

ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ.....

تهمینه میلانی


برچسب‌ها: آموزنده, زندگی, جملات مفهومی, جملات سنگین, جملات بزرگان
شانزدهم آذر 1393
متن های آموزنده از شخصیت های معروف

خنده بهترین سلاح جنگ با زندگی است ...

"آناتول فرانس"

برای دیدن بقیه برین ادامه مطلب ...


برچسب‌ها: آموزنده, زندگی, جملات مفهومی, جملات سنگین, جملات بزرگان
ادامه‌‌ی مطلب
هشتم آذر 1393
زمان «خط» است نه «دایره» و زمان رفته دیگر باز نمی گردد...

چه ایده بدی بوده،دایره ای ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار هست:

قرار بوده ۸ صبح بیدار شوی و میبینی شده ۸ و ربع٫ میگویی: اشکال ندارد تا ۹ میخوابم بعد بیدار میشوم!

قرار بوده امشب ساعت ۹ یک ساعتی را صرف مطالعه کتاب کنی، می بینی کتاب نخوانده ۱۰ شده.

میگویی: اشکال ندارد. فردا شب ساعت ۹ میخوانم.

ساعت دروغ میگوید. زمان دور یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم می دود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.

ایده ساختن ساعت به شکل دایره، ایده جادوگری فریبکار بوده است! ساعت خوب، ساعت شنی است!

هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمی گردد. اگر روزی خانه بزرگی داشته باشم،

به جای همه دکورها و مجسمه ها و ستونها، ساعت شنی بزرگی برای آن خواهم ساخت!

و میگویم در آن ساعت شنی،آنقدر شن بریزند که تخلیه اش به اندازه متوسط عمر یک انسان طول بکشد.

تا هر لحظه که روبرویش می ایستم به یاد بیاورم که زمان «خط» است نه «دایره» و زمان رفته دیگر باز نمی گردد...


برچسب‌ها: آموزنده, زندگی, جملات مفهومی, جملات سنگین
دوم آذر 1393
قسمتى از وصیت نامه گابریل گارسیا مارکز خالق «صد سال تنهایی»
بیست و ششم آبان 1393
جملات زیبا +18 (سری دوم)
 

 

 ﮔـﺎﻩ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫـﺰﺍﺭ ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻨــﻮﺯ ، ﻫﻤﻪ ﯼ ﺣـﺮﻓـﻬﺎﯼ ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ ...

 

بقیه توی ادامه مطلب ...


برچسب‌ها: آموزنده, جملات مفهومی, جملات سنگین, جملات زیبا
ادامه‌‌ی مطلب
بیست و دوم آبان 1393
عکس نوشته آموزنده

بقیه توی ادامه مطلب ...


برچسب‌ها: عکس نوشته آموزنده, عکس نوشته
ادامه‌‌ی مطلب
هفدهم آبان 1393
عکس نوشته آموزنده

بقیه توی ادامه مطلب ...


برچسب‌ها: عکس نوشته آموزنده, عکس نوشته
ادامه‌‌ی مطلب
هفتم آبان 1393
قدر خانواده هامونو بدونیم ...

با مردی كه در حال عبور بود برخورد کردم ... اووه !! معذرت میخوام... من هم معذرت میخوام. دقت نکردم ...

ما خیلی مؤدب بودیم ، من و این غریبه  خداحافظی كردیم و به راهمان ادامه دادیم

اما در خانه با آنهایی كه دوستشان داریم چطور رفتار می كنیم؟

كمی بعد ازآنروز، در حال پختن شام بودم. دخترم خیلی آرام كنارم ایستاد همینكه برگشتم به اوخوردم وتقریبا انداختمش

با اخم گفتم: ”اه !! ازسرراه برو كنار“

قلب کوچکش شکست و رفت ، نفهمیدم كه چقدر تند حرف زدم وقتی توی رختخوابم بیدار بودم صدای آرام خدا در درونم گفت:

وقتی با یك غریبه برخورد میكنی ، آداب معمول را رعایت میكنی ، اما با بچه ای كه دوستش داری بد رفتار میكنی

 برو به كف آشپزخانه نگاه كن. آنجا نزدیك در، چند گل پیدا میكنی. آنها گلهایی هستند كه او برایت آورده است.

خودش آنها را چیده.

صورتی و زرد و آبی ... آرام ایستاده بود كه سورپرایزت بكنه ... هرگز اشكهایی كه چشمهای كوچیكشو پر كرده بود ندیدی

در این لحظه احساس حقارت كردم ... اشكهایم سرازیر شدند. آرام رفتم و كنار تختش زانو زدم

بیدار شو كوچولو ، بیدار شو. اینا رو برای من چیدی؟

گفتم دخترم واقعاً متاسفم از رفتاری كه امروز داشتم ، نمیبایست اونطور سرت داد بکشم

گفت :اشکالی نداره من به هر حال دوستت دارم مامان

من هم دوستت دارم دخترم ... و گلها رو هم دوست دارم ... مخصوصا آبیه رو

گفت : اونا رو كنار درخت پیدا کردم ورشون داشتم چون مثل تو خوشگلن میدونستم دوستشون داری ، مخصوصا آبیه رو ...

آیا میدانید كه اگر فردا بمیرید شركتی كه در آن كار میكنید به آسانی در ظرف یك روز برای شما جانشینی می آورد؟

اما خانواده ای كه به جا میگذارید تا آخر عمر فقدان شما را احساس خواهد كرد.
  
و به این فكر كنید كه ما خود را وقف كارمیكنیم و نه خانواده مان چه سرمایه گذاری ناعاقلانه ای !!

اینطور فكر نمیكنید؟!!


برچسب‌ها: آموزنده, آدما, زندگی, کمی تامل
ششم آبان 1393
قدر بابا ، مامانمونو بدونیم ...

اسمش را نمی دانست
همینطور نام بچه هایش را
فقط می دانست
بچه هایی دارد
که لابد آلزایمر گرفته اند
وگرنه
پدر مهربانشان را
فراموش نمی کردند


برچسب‌ها: جملات عارفانه, جملات زیبا, جملات با مفهوم
چهاردهم مهر 1393
عکس نوشته

بقیه توی ادامه مطلب ...

 


برچسب‌ها: شعر نوشته, عکس نوشته
ادامه‌‌ی مطلب
هفتم مهر 1393
تقدیم به همه زنانی كه حرفشان و دردشان را هیچ كس نفهمید
 

تقدیم به همه زنانی كه حرفشان را ودردشان را
هیچ وقت ،هیچ كس ، هیچ جا
نشنید ونفهمید
بابا آب داد
بابا نان داد
بابا فقط آب داد و نان داد، مامان عشق داد
بابا گول شیطان را خورد و شناسنامه اش چند بار پر شد. پر شد، خالی شد
خالی نشد.خط خورد. زن ها خط خوردند، مادر ها خط خوردند
دخترها زن شدند، زن ها مادر شدند و خط خوردند
و بابا چون حق دارد، آب می دهد. نان می دهد.
مامان، زوجه
مامان، ضعیفه
مامان، عفیفه
مامان غذا پخت، بابا غذا خورد. مامان لباس را اتو کرد، بابا لباس را پوشید و رفت بیرون …

 


برچسب‌ها: جملات عارفانه, جملات زیبا, جملات با مفهوم, جملات تاثیر گذار
ادامه‌‌ی مطلب
پانزدهم آذر 1392
جملات بزرگان (سری سوم)

ما عادت کردیم وقتی فیلم به تیتراژ رسید ؛
اگه توی خونه باشیم دستگاه رو خاموش کنیم،

اگه توی سینما باشیم سالن رو ترک کنیم !

ما توی زندگیمون هیچ وقت کسانی که

زحمت های اصلی رو برای ما می کشن نمیبینیم،

"ما فقط دوست داریم کسانی رو ببینیم که برامون نقش بازی می کنن


بقیه توی ادامه مطلب ...


برچسب‌ها: جملات عارفانه, جملات زیبا, جملات آموزنده, جملات با مفهوم
ادامه‌‌ی مطلب
یازدهم آذر 1392
جملات زیبا و شعر نوشته
دلم شاخه‌ای
که می‌خواهد با پرنده پرواز کند...

علیرضا روشن

هرکی حوصله متن داشت بره ادامه ...


برچسب‌ها: جملات زیبا و احساسی جدید, شعر نوشته
ادامه‌‌ی مطلب
دهم آذر 1392
جملات بزرگان (سری دوم)
در درونم چیزی اتفاق افتاده بود، و بدترین چیزها همیشه در درون آدم اتفاق می‌افتد.

اگر اتفاق در بیرون اتفاق بیافتد، مثل وقتی که اردنگی می‌خوریم، می‌شود زد به چاک.

اما از درون غیر ممکن است.

وقتی به این حالت دچار می‌شوم، می‌خواهم بروم بیرون و به هیچ کجا برنگردم...

رومن گاری | زندگی در پیش رو


بقیه توی ادامه مطلب ...


برچسب‌ها: جملات عارفانه, جملات زیبا, جملات آموزنده, جملات با مفهوم
ادامه‌‌ی مطلب
سی ام شهریور 1392
کمی تامل !
چقدر دوست داشتنی هستند.. آدم هایی که شبیه حرفهایشان هستند....

دون ژوان

میلان کوندرا

 

 


برچسب‌ها: جملات عارفانه, جملات زیبا, جملات آموزنده
سی ام شهریور 1392
سخنان بزرگان (سری اول)